ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

برگزاری مراسم تشییع جنازه کریم اف رئیس جمهور ازبکستان در سمرقند مکان تولد وی برگزار شد.

 ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

مراسم تشییع جنازه کریم اف رئیس جمهور ازبکستان

 ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

تشییع جنازه کریم اف رئیس جمهور ازبکستان

 ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

مراسم تشییع کریم اف رئیس جمهور ازبکستان

 ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

 ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

تشییع کریم اف رئیس جمهور ازبکستان

ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

 ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

مراسم تشییع رئیس جمهور ازبکستان

ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

ظریف در مراسم تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان

مراسم تشییع جنازه کریم اف رئیس جمهور ازبکستان

مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,