ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طنز/هزینه ۵ دقیقه دستشویی رفتن نمایندگان مجلس لو رفت!

هزینه بالای اداره مجلس و تدوین آیین نامه جدید برگزاری کنسرت، سوژه جدید ستون طنز روزنامه شهروند شده است.

 

  اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,اخبار طنز

منبع : بیتوته

مجله