ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

چهره واقعی زنی پس از عروسی منجر به نارضایتی همسرش شد.

همسر نامبرده برای این مسئله به دادگاه شکایت کرده است.

در شکایت نامبرده آمده است که این زن بر اثر افراط در آرایش، خود را زیبا نشان داده است.

داماد تا چهره عروس را دید طلاقش داد

رکنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله