ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طرفداران پر و پا قرص ترامپ(تصاویر)

بعد از دو مناظره نه چندان خوب و سریال افشاگری درباره مسائل اخلاقی نامزد جمهوری خواه انتخابات امریکا میزان محبوبیت او در میان هم حزبی هایش نیز به شدت افت کرد اما هنوز شمار زیادی از رای دهندگان طرفدار پر و پا قرص دونالد ترامپ هستند.

  به گزارش فرادید، نظر سنجی‌های تازه در امریکا نشان می دهد پشتیبانی از ترامپ در میان هم حزبی های او نیز به شدت افت کرده و پس ازآنکه شماری از سران حزب حمایت خود را از او پس گرفتند اکنون ایالت‌هایی که حتی طی چندین دهه حوزه نفوذ جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری بود نیز گرایش کمتری به او دارند.

 

براساس این نظر سنجی که نتایج آن روز چهارشنبه انتشار یافت، ترامپ اکنون در ایالت یوتا که طی دهه های گذشته در انتخابات ریاست جمهوری به جمهوری خواهان رای داده است، از حمایت یکسان با هیلاری کلینتون نامزد دمکرات برخوردار است. 

 

ترامپ و کلینتون هردو در این نظر سنجی ۲۶ درصد آرای پرسش شوندگان را به خود اختصاص دادند در حالی که مک مولین عضو فرقه مذهبی مورمون حاکم در ایالت یوتا با ۲۲ درصد آراء در تعقیب آنها است.  

 

این کاهش شدید محبوبیت ترامپ پس از آن رخ داد که سریالی از افشاگری درباره مسائل اخلاقی ترامپ در رسانه های امریکایی منتشر شد و در ادامه مناظره نه چندان خوب او فضای را بیش از پیش به نفع نامزد رقیب کرده است. با این حال هنوز شمار زیادی از رای دهندگان امریکایی طرفدار ترامپ هستند؛ عکس هایی که رویترز از کمپین انتخاباتی دو روز اخیر ترامپ در پنسیلوانیا و فلوریدا منتشر کرده نشان می دهد با وجودی که شماری از سران حزب جمهوری خواه حمایتشان از ترامپ را پس گرفته اند اما او همچنان طرفداران پر و پا قرص خود را دارد.

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل , طرفداران پر و پا قرص ترامپ

 

منبع : بیتوته

مجله