ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طراحی نقشه کشورها با مواد خوراکی اختصاصی «تابناک باتو»؛ «کیتلین لوین» و «هنری هارگریوز» با الهام از مواد خوراکی کشورها و قاره های گوناگون، و با استفاده از این مواد خوراکی، نقشه آنها را طراحی کرده اند. این نقشه ها نشان دهد که چگونه مواد غذایی در دنیا سفر کرده اند و به بخشی از هویت کشورها تبدیل شده اند.
 

این نقشه ها یک نمایش زیبا از تفسیر مواد غذایی سراسر جهان بوده و با مواد غذایی واقعی خالص ایجاد شده است.
 
تهیه و تنظیم: تابناک باتو
منبع: boredpanda

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,