ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال جاری ۲۳۲ تن روغن حیوانی به کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، ترکمنستان و… صادر شده است.

گفتنی است این حجم از صادرات ارزش دلاری ۶۶۲,۲۷۱ و ارزش ریالی ۲۰,۱۲۳,۲۷۹,۲۵۵ را برای کشور به همراه داشته است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

آذربایجان

۴,۰۰۰

۲۰۴,۴۶۹,۷۲۰

۶,۷۶۰

۱

امارات متحده عربی

۲۰,۲۲۰

۲,۱۴۳,۲۶۹,۴۵۰

۷۰,۷۷۰

۱

ترکیه

۳۸,۰۰۰

۱,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

۲

آذربایجان

۴,۰۰۰

۲۰۴,۸۰۰,۹۶۰

۶,۷۶۰

۲

ترکیه

۴۷,۰۰۰

۴,۹۸۸,۷۹۱,۵۰۰

۱۶۴,۵۰۰

۲

ترکیه

۲۲,۴۷۰

۲,۳۸۶,۷۹۷,۱۰۵

۷۸,۶۴۵

۳

آذربایجان

۲۵,۰۰۰

۱,۱۰۰,۷۸۵,۱۲۰

۳۶,۰۷۶

۳

ایالات متحده آمریکا

۳,۰۰۰

۲۲۸,۹۷۵,۰۰۰

۷,۵۰۰

۳

ترکیه

۲۵,۰۰۰

۲,۶۵۷,۳۷۵,۰۰۰

۸۷,۵۰۰

۳

ترکمنستان

۲۰,۰۰۰

۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۴

آذربایجان

۴,۰۰۰

۲۰۸,۱۴۰,۴۰۰

۶,۷۶۰

۴

ترکمنستان

۲۰,۰۰۰

۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,