ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

این تصاویر مربوط به گاوبازی اسپانیایی‌هایی می‌شود که اینگونه مراسم‌ها را رسم خود می‌دانند و در شهرهای این کشور حتما فضایی برای انجام دادن آن دارند.

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

در این رسم مردم اسپانیا، شهروندان عادی و گاوبازها در اطراف گاو و در محلی که تعبیه شده است، روی ماشین‌ها می‌ایستند و گاو در وسط این ماشین‌ها رها می‌شود و بعد با ماشین به دنبال گاو می‌روند.

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

 

گاوبازها در این روش به جای گرفتن پارچه قرمز جلوی چشم گاو با ماشین به دنبال گاو می‌افتند و گاو هم که از صدای خودروها می‌ترسد، خود را به ماشین‌ها می‌زند و آنقدر این کار را انجام می‌دهد تا از نفس بیفتد و مردم عادی هم با سنگ از او پذیرایی می‌کنند.

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

شیوه قانونی شکنجه حیوانات! +تصاویر

 

در نهایت، وقتی که گاو از نفس افتاد تراکتوری به زمین آورده می‌شود و گاو را دور زمین می‌کشد.

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله