ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وقتی کاروان کره قصد سوار شدن به اتوبوس مخصوص ترانسپورت خود را داشتند،با صحنه عجیبی روبرو شدند.

ماجرا از این قرار بود که شیشه سمت راست اتوبوس حامل کره ای ها شکسته بود و این اتفاق باعث تعجب بازیکنان کره جنوبی شد.

بازیکنان این تیم وقتی این صحنه را دیدند به شدت برآشفته شدند و درباره این موضوع با هم صحبت کردند.

شیشه اتوبوس کره ای ها شکست/عکس

 

کاپ

منبع : tabnakbato.ir

مجله