ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مار ۷ متری در روستای اوارسیناز توابع شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی شکار شد.

شکار ماری با این مشخصات تاکنون در آذربایجان شرقی سابقه نداشته است.

عکس/ شکار مار 7 متری در آذربایجان شرقی

منبع: نصرنیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله