ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

براساس این ویدیو که زندگی روزمره جوجه عقاب ها را فیلمبرداری می کند، این موجود عجیب وغریب قدم های بزرگ برمی دارد و ظاهری عجیب و مبهم دارد.

دراین ویدیو، به ناگاه دیده می شود که جسمی عجیب سیاه رنگ به شکل انسانی بزرگ یا گوریل از میان درختان ظاهر می شود که گشت می زند و رد دو پای بزرگ از خود به جای گذاشته است.

این مساله باعث شده است که هرکسی که این ویدیو را نگاه کند، به وجود موجودات افسانه ای در آن جنگل اعتقاد پیدا کند.

بر اساس گزارشی که روزنامه انگلیسی ” دیلی میل” منتشر کرد، این ویدیو که در یوتیوب منتشر شد، با استقبال زیاد مواجه شد و بسیاری از کاربران گفته اند که این موجود، صرفاً یک انسان است که برای شوخی و به منظور جلب توجه دیگران در ظاهر موجودی عجیب ظاهر شده است.

 شکار تصویری موجود عجیب و غریب درجنگل

 شکار تصویری موجود عجیب و غریب درجنگل

 شکار تصویری موجود عجیب و غریب درجنگل

العالم

منبع : tabnakbato.ir

مجله