ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تابناک باتو – «وی زینپنگ» آدم معروفی است و همه تقریبا او را می‌شناسند. زینپنگ در ساحل رود زرد ایستاده و در حالی که دود سیگارش را از دهان بیرون می‌دهد، به آب‌های رود نگاه می‌کند. این مرد ۵۶ ساله چینی، قایقی دارد به همراه یک شغل سیاه. او به جای صید ماهی از درون آب، اجساد و جنازه مردگان را بیرون می‌کشد و آن‌ها را به خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند.

من آرامش را به مردگان بازمی‌گردانم؛ زینپنگ این را می‌گوید و دوباره به رود خیره می‌شود. وی هر روز به سوی پل موقتی که بر روی رود خوانگ خه (رود زرد) کشیده شده پارو می زند. این منطقه جایی است که اجساد و جنازه‌ها در آنجا متوقف می‌شوند، آب‌ آن‌ها را بیشتر از این جلو نمی‌برد.
 

زینپنگ می‌گوید: تاکنون بیش از ۵۰۰ جسد از آب بیرون کشیده که بیشتر آن‌ها یا به قتل رسیده و یا خودکشی کرده‌اند وکسی از سرنوشتشان اطلاعی ندارد. او وقتی جسدی را از آب می‌گیرد، آن را به گوشه امنی در ساحل می‌برد و سپس به روزنامه‌ها آگهی می‌دهد و ویژگی‌های اجساد را برمی شمرد تا خانواده‌هایشان جسد را شناسایی کرده و در مقابل پرداخت مبلغ ناچیزی آن را با خود ببرند.
 
او صحنه‌های عجیبی دیده است؛ برای مثال، روزی یک زوج برای تحویل جسد پسرشان آمده بودند. آن‌ها جسد را دیدند، آن را شناختند اما بدون اینکه حرفی بزنند و بدون تحویل گرفتن جنازه آنجا را ترک کردند و هر گز بازنگشتند.
 
زینپنگ می‌گوید، برای پول این کار را انجام نمی‌دهد. پسر او نیز روزی در آب‌های رود غرق شد و او هیچ وقت جسد او را پیدا نکرد. به همین دلیل اینکار را انجام می‌دهد تا دلش آرام شود.
 
او می گوید، هر بار که به رود می‌رود و زمانی که از روی امواج نا‌آرام رود، جسد بی‌تحرکی را می‌گیرد به فلسفه زندگی و مرگ بسیار می‌اندیشد.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,