ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

فلامک جنیدی با انتشار عکسی صفحه شخصی اش را بروز کرد.

این بازیگر عکسی از خودش در کنار خواهرش پرستو و برادرش ارسطو جنیدی منتشر کرده است.

فلامک جنیدی ۴۴ ساله نوشت:

*****

 شباهت عجیب فلامک جنیدی و خواهرش

فلامک جنیدی در کنار خواهر و برادرش

شباهت عجیب فلامک جنیدی و خواهرش

شباهت فلامک جنیدی و خواهرش پرستو جنیدی

صفحه شخصی فلامک جنیدی

منبع : tabnakbato.ir

مجله