ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 صبح امروز با بارش شدید باران و طغیان سیل، قبرستان رامسر ویران شد. در تصاویر ارسالی یکی از شهروندان از بیرون آمدن جنازه از قبر، در رامسر ،تصویربرداری شده است.

 سیل، اجساد قبرستان رامسر را از قبرها بیرون آورد!

ویرانی قبرستان رامسر با طغیان سیل

سیل، اجساد قبرستان رامسر را از قبرها بیرون آورد!

 سیل، اجساد قبرستان رامسر را از قبرها بیرون آورد!

ویرانی قبرستان رامسر

سیل، اجساد قبرستان رامسر را از قبرها بیرون آورد!

 سیل، اجساد قبرستان رامسر را از قبرها بیرون آورد!

ویرانی قبرستان رامسر با طغیان سیل

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,