ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دانشمندان مجارستانی در اولین تحقیقات خود روی مغز سگ ها به منظور دریافتن چگونه کار کردن مغز سگ ها متوجه شدند که سگ سانان نه تنها حرف های ما را متوجه می شوند بلکه آن ها می فهمند ما چگونه حرف های خود را ادا می کنیم.

سگ ها می فهمند ما چه می گوییم! +تصاویر
این دانشمندان محقق همچنین فهمیده اند که سگ ها درست همانند انسان ها از نیمکره چپ مغز خود برای پردازش کلمات و از نیمکره راست مغز خود برای پردازش تن صدا استفاده می کنند و مرکز پاداش سگ ها در مغز آن ها زمانی فعال می شود که کلمات تشویق کننده با تن صدا یکسان باشد.
سگ ها می فهمند ما چه می گوییم! +تصاویر
محققان افزوده اند ؛ سگ سانان مکانیزم عصبی خود را توسعه می دهند تا کلمات را قبل از فکر خود پردازش کنند.

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,