ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سنگ مزار مرحوم غلامحسین مظلومی، پیشکسوت فوتبال ایران وباشگاه استقلال که در حرکتی زشت و غیر انسانی مورد آسیب قرار گرفته بود، ترمیم شد.هنوز مشخص نیست که چه افرادی و با چه قصد و نیتی این کارهای قبیح را انجام می دهند

سنگ مزار مرحوم مظلومی ترمیم شد

منبع : tabnakbato.ir

مجله