ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

سنگ پیشین مزار سپهری که به لحاظ هنری اثری ارشمند بود بر اثر رد شدن کامیون از روی آن شکسته شده بود.

 

سنگ قبر جدید سهراب سپهری + عکس

منبع : tabnakbato.ir

مجله