ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کمند امیرسلیمانی بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش و پسرش را منتشر کرده است.

این بازیگر ۴۳ ساله به همراه پسرش ایلیا به گردش در تهران پرداختند و عکسی نیز به یادگار گرفتند.

کمند امیرسلیمانی نوشت:

*****

یک روز مادر و پسرى در سطح شهر پر ترافیک تهران

سلفی کمند امیرسلیمانی و پسرش در اتومبیل شان

کمند امیرسلیمانی و پسرش ایلیا

 صفحه شخصی کمند امیرسلیمانی

منبع : tabnakbato.ir

مجله