ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آنجلا همیشه به دنبال چالش ها و ماجراجویی های جدید است و وقتی در این موقعیت ها قرار می گیرد فراموش نمی کند که حتما سلفی بگیرد یا از کسی بخواهد که از او عکس بگیرد.

از ایستادن روی لبه یک آسمان خراش گرفته تا دراز کشیدن روی لبه یک ساختمان بلند، همه عکس های او هم زیبا هستند و هم عضلات شما را منقبض می کنند. شما می توانید ماجراجویی های او را در اینستاگرام دنبال کنید.

هشدار: حتی اگر یک کوهنورد باتجربه هستید این موقعیت بسیار خطرناک را خودتان امتحان نکنید.

سلفی های خطرناک توسط دختر روسی

سلفی های خطرناک آنجلا نیکولا عکاس خودآموخته روسی

 سلفی های خطرناک توسط دختر روسی

سلفی های خطرناک توسط دختر روسی

سلفی های خطرناک آنجلا نیکولا

سلفی های خطرناک توسط دختر روسی

سلفی های خطرناک توسط دختر روسی

سلفی های خطرناک عکاس خودآموخته روسی

سلفی های خطرناک توسط دختر روسی

سلفی های خطرناک آنجلا نیکولا روسی

شریان نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,