ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 نیما کرمی مجری معروف برنامه صبحی دیگر عکسی از خود و همسرش در بین الحرمین را در اینستاگرام  به اشتراک گذاشت.

وی نوشت:
خاطره قدم زدن در هوای تو و نفس کشیدن در کنار تو هیچ وقت فراموش نمی شود.

سلفی مجری معروف و همسرش در بین الحرمین

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله