ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شبنم مقدمی همراه با سلفی دیدنی زیر نوشت :

با این دوست ترین ها…صبحانهء دلچسب ِپاییزی….
از پسِ روزها،دیدار و صحبت چه غنیمت بود…صبحِ دوشنبه ،دوازدهم مهرماه.تهران.

صبحانه دلچسب پاییزی شبنم مقدمی با دوستانش!+عکس

شبنم مقدمی و فاطمه معتمد آریا و پانته آ پناهی ها

نیک صالحی

منبع : tabnakbato.ir

مجله