ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سر بریده میرزا کوچک خان که به نزد خان تالش فرستاده شد.

سر بریده میرزا کوچک خان جنگلی 

صراط

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , ,