ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سردار آزمون هم از ضربه قطریها بی نصیب نماند

درگیری دقایق پایانی بازی ابتدایی تیم ملی در برابر قطر حواشی فراوانی را به همراه داشت، حاشیه هایی که حاصل درگیری عوامل دو تیم بود و البته در این میان تعدادی از بازیکنان نیز در متن درگیری حضور داشتند.

در حالی که اولین موج درگیری در نزدیکی دروازه قطری ها به اتمام رسیده بود جنجالی جدید در کناری از زمین و نزدیک به نیمکت ایران با در متن قرار گرفتن سباستین سوریا آغاز شد، در این لحظات سردار آزمون به تنها در کنایی گوچی بود و شریک آرامش او، پس از گلزنی در اوج هیاهو بود.

 

سردار آزمون

هیجان سردار کنار قوچان نژاد

سردار آزمون

سردار قوچان نژاد را اززمین بلند کرد

وی پس از بلند کردن قوچان نژاد از زمین، خود را به سرعت به متن موج دوم درگیری رساند و خود را با مدافع چپ قطری ها درگیر کرد، او با ضربه ای اکرم عفیف را به خارج از زمین هدایت کرد، ضربه ای که در آن هیاهو با خشونت همراه بود و باعث شد تا مدافع دیگر قطری به دفاع از همبازی خود، خشونت سردار را پاسخ دهد.

سردار آزمون

درگیری سردار آزمون بامدافع چپ قطری ها

سردار آزمون

کتک کاری سردار در آزادی

عبدالکریم حسن، مدافع قطری ها سردار آزمون را بی نصیب از ضربه خود نگذاشت و ضربه ای را با پا به کمر وی وارد کرد تا به نوعی پاسخ درگیری آزمون با اکرم عفیف را بدهد.

سردار آزمون

ضربه قطری ها به سردار آزمون

این موج درگیری در نهایت با مداخله نیروهای امنیتی حاضر در ورزشگاه ختم شد تا بازیکنان دقایق پایانی بازی را بگذرانند و البته ایران به گل دوم خود دست پیدا کند

سردار آزمون هم از کتک کاری با قطری ها بی نصیب نماند

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,