ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سحر قریشی با دردست گرفتن پرچم استقلال رسما اعلام کرد طرفدار تیم محبوبش است
 
سحر قریشی با پرچم استقلال 
 
ریشه

منبع : tabnakbato.ir

مجله