ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خانم موریس به تازگی دیوارنمایی «چرخه ماه» را با همکاری گالری «Mathgoth» فرانسه اجرا کرده است. این قطعه موقت برای ادای احترام به ساکنین این ساختمان که به دلیل تخریب موقتا بی مسکن می شوند انجام شده است.

این قطعه از 15000 پرنده اریگامی رنگارنگ تشکیل شده که در کنار هم چرخه ماه را در برابر دیوار تیره رنگ ساختمان شکل می دهند و فضایی حدود 21000 فوت مربع را پوشش می دهد و همین باعث شده تبدیل به بزرگترین دیوارنمایی پاریس تاکنون شود.

هریک از قطعه ها پس از تاشدن رنگ شده اند و همین باعث شده که تقریبا تخریب ناپذیر شوند.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,