ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 تابوت های عجیب بر حسب شغل

بار ها و بارها شاهد ساخت تابوت هایی بوده ایم که بسیار عجیب و مضحک به نظرمان رسیده اند چراک بسیاری از افراد سعی بر متفاوت بودن خود حتی بعد از مردن دارند تابوت هایی متناسب با شغل در یک یک کارگاه در غنا  با شکل ها و انواع و اقسام مدل هایی که مربوط به یک شغل می باشد ساخته می شوند.
 
یک کارگاه تابوت سازی در غنا تابوت هایی با شکل های ماهی، دوربین عکاسی و انواع و اقسام شکل های دیگر می فروشد.
 
تابوت
 
تابوت
 
تابوت
 
تابوت
 
این تابوت های ساخته شده در کارگاه برای اینکه نشان دهند شغل افرادی که مرده اند چیست، ساخته شده اند به عنوان مثال فردی که در تابوت دوربین عکاسی دفن می شود نشان دهنده این است که این فرد یک عکاس بوده است.
 
تابوت
 
تابوت
 
تابوت
 
تابوت های دیگری هم که اکثرا به شکل حیوانات هستند، نشان دهنده قوم ها و قبیله های مردمی است که در آن دفن شده اند.

ساخت تابوت متناسب با شغل مرده! + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله