ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

براساس عنوان ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس این رکورد متعلق به یک زن روستایی اهل روسیه است که در ۲۷ زایمان صاحب ۶۹ کودک شد. وی صاحب ۱۶ دوقلو، ۷ سه قلو و ۴ چهارقلو شده است. علاوه بر این؛ رکورد بیشترین فرزند بدنیا آمده که دوقلو یا سه قلو نباشند، متعلق به لیویا ایوانز ۴۴ است که طی ۱۸ زایمان، صاحب ۱۸ فرزند شده است.

 زنی که 16 دو قلو، 7 سه قلو و 4 چهار قلو زاییده است

رکنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله