ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 داشتن ماشین های گرانقیمت و یا خانه های آنچنانی جز معمولی ترین دارایی های افراد پولدار در سرتاسر جهان است اما داشتن ببر و پلنگ به عنوان حیوان خانگی و قراردادن کوسه درسته جلوی بچه شیر مثلا نهارشان همیشه کوسه است دیگر جز عجایب این طبقه مرفه در دبی به شمار می رود.

زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

عجایب زندگی طبقه مرفه در دبی

زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

زندگی طبقه مرفه در دبی

 زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

طبقه مرفه در دبی

 زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

 زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

عجایب طبقه مرفه در دبی

 زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

 زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

طبقه مرفه در دبی

 زندگی عجیب بچه پولدار های دبی

عجایب زندگی طبقه مرفه در دبی

افکارنیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,