ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

زن دوچرخه سوار بعد از رفتن زیر تریلی 12 چرخ زنده بیرون امد

زنی که با دوچرخه در حال حرکت در خیابان بود به زیر یک تریلر 12 چرخ رفت و به طرز معجزه آسایی بدون آنکه هیچ آسیبی به او وارد شود و به سلامت از زیر ماشین بیرون آمد.

 ویدئوی منتشر شده به خوبی نشان می دهد که چطور یک زن سوار بر دوچرخه مقابل کامیون درحال حرکت بعد از یک برخورد به زیر کامیون کشیده می شود ولی بعد از عبور تریلر از روی او به طرز معجزه آسایی زنده بیرون می آید.

ظاهرا راننده تریلر بدون توجه به زن به حرکت خود ادامه می دهد ، البته این احتمال وجود دارد که او متوجه این حادثه ترسناک نشده . برای چند ثانیه زن دوچرخه سوار دیده نمی شود اما به یکباره از زیر کامیون بیرون آمده و حرکت می کند. بهترین بخش این خبر و ویدئو سالم ماندن زن جوان است که شاید درسی بزرگ برای همه داشته و انهم رعایت فاصله هنگام رانندگی است.

 

فیلم زنده ماندن دوچرخه سوار بعد از رفتن زیر تریلی

 

زنده ماندن معجزه آسای زن دوچرخه سوار بعد از رفتن زیر تریلی + فیلم

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,