ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دو پسر جوان که با هدف آزار و اذیت، پسربچه ها را ربوده و به مناطق خلوت می بردند تا نقشه شوم شان را اجرا کنند، در دادگاه کیفری استان فارس جمعا به تحمل ۲۵ سال زندان و تبعید محکوم شدند.
 

 متهمان که ناصر و رشید نام دارند، زمانی تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند که مرد جوانی همراه با پسربچه ۱۰ساله اش نزد ماموران پلیس یکی از شهرهای استان فارس رفتند و از حادثه ای که برای این پسربچه رخ داده بود، پرده برداشتند. او در تحقیقات به ماموران گفت: بعدازظهر بود و مقابل خانه ام سرگرم بازی بودم که دو پسر جوان را دیدم. آنها را نمی شناختم و وقتی گفتند که نشانی جایی را می خواهند، به سمت شان رفتم تا کمک شان کند.

 

 او ادامه داد: همراه آنها به راه افتادم تا آدرسی را که می خواستند نشان شان دهم. وقتی به انتهای کوچه رسیدیم، آنها با تهدید و زور مجبورم کردند که همراه شان بروم. تازه متوجه شده بودم که چه نقشه ای در سر دارند. می خواستم فرار کنم اما آنها می گفتند که اگر سر و صدا کنی، کتکت می زنیم. از طرفی کسی در آن حوالی نبود که از او کمک بخواهم. آنها مرا به محلی خلوت کشاندند اما در همان لحظه از غفلت شان استفاده و از دست شان فرار کردم. آنها کمی تعقیبم کردند اما از ترس اینکه همسایه ها متوجه شوند رهایم کردند و رفتند. وقتی به خانه برگشتم، ماجرا را برای پدرم تعریف کردم و به اینجا آمدیم که از آنها شکایت کنیم.

 در تعقیب آدم ربایان

 با این شکایت، تحقیقات ماموران برای شناسایی و دستگیری متهمان شروع شد. هر چند پسر نوجوان آنها را نمی شناخت اما مشخصات ظاهری آدم ربایان را به خوبی به خاطر داشت و ماموران با در اختیار داشتن این مشخصات به جست و جوی گسترده برای یافتن ردی از متهمان پرداختند.

 شکایت مشابه

 در حالی که جست و جوهای پلیس ادامه داشت، شکایت مشابه دیگری در اختیار ماموران قرار گرفت. بررسی ها نشان می داد که این بار هم دو جوان با ربودن پسربچه نوجوان قصد آزار و اذیت او را داشته اند اما خوشبختانه طعمه شان موفق شده بود از دست آنها فرار کند. با شکایت خانواده دومین پسربچه، ماموران متوجه شدند که عاملان این حادثه نیز همان متهمان تحت تعقیب هستند. چرا که دومین شاکی نیز همان مشخصاتی را از متهمان ارائه کرده بود که شاکی نخست در اختیار پلیس قرار داده بود

 پایان فرار

 ماموران که حدس می زدند متهمان به صورت سریالی دست به ربودن پسربچه ها و آزار و اذیت آنها می زنند، تحقیقات خود را برای دستگیری آنها ادامه دادند. مشخصاتی که شاکیان از متهمان ارائه کرده بودند توانست به کمک پلیس بیاید و ماموران که حدس می زدند متهمان از مجرمان سابقه دار در این زمینه باشند، در جریان بررسی پرونده های موجود در بایگانی پلیس با مجرمان سابقه داری روبرو شدند که مشخصات آنها با متهمان تحت تعقیب یکی بود.

 

 وقتی تصاویر این دو مجرم در اختیار شاکیان قرار گرفت، شکی باقی نماند که آنها همان متهمانی هستند که به صورت سریالی اقدام به ربودن پسربچه ها می کنند. حالا که هویت متهمان مشخص شده بود، ماموران راهی محل زندگی آنها شدند و در جریان تحقیقات انجام شده موفق شدند مخفیگاه دو پسر جوان را شناسایی کنند. این محل به محاصره پلیس درآمد و هر دو متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند. آنها پس از انتقال به اداره آگاهی منکر آدم ربایی و نقشه شیطانی شدند اما وقتی از سوی شاکیان شناسایی شدند چاره ای جز بیان حقیقت ندیدند. به این ترتیب پرونده آنها برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد و متهمان پای میز محاکمه قرار گرفتند.

 

 ربودن سه پسربچه

 در جریان تحقیقات قضایی مشخص شد که ناصر و رشید نه دو پسر بچه، بلکه سه نفر را ربوده و قصد آزار و اذیت آنها را داشته اند که به گفته خودشان در اجرای نقشه های شان موفق نشدند. با این حال با توجه به تحقیقات انجام شده و اعتراف و سوابق آنها، هر دو متهم در دادگاه محاکمه شدند و در نهایت قضات دادگاه، ناصر یعنی متهم ردیف اول را به تحمل ۱۵سال زندان و تبعید و متهم ردیف دوم را نیز به تحمل ۱۰سال زندان و تبعید محکوم کردند.

شرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,