ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

زنان قبیله مرسی در اتیوپی دارای لب‌های عجیبی هستند. آنها به طور مادرزادی به این شکل درنیامده‌اند بلکه از کودکی سوراخی در لب‌های آنها ایجاد شده و بشقاب کوچک که از خاک رس یا عاج فیل درست شدن در آن قرار می‌گیرد و با گذشت زمان و بزرگتر شدن این دختران آن بشقاب هم بزرگتر می‌شود.

 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی

 

صراط

 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی 
 
زنان لب بشقابی

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,