ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تاریخ وقوع زلزله:    
یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۲:۲۴
(وقت محلی – تهران)

۲۰۱۶-۱۰-۱۶ ۰۷:۵۲:۲۴
 (UTC)

بزرگی زلزله:    
۴.۲

نوع بزرگی:    
MN

موقعیت رومرکز زلزله:    ۳۹.۶۰ شمالی و ۴۷.۹۳ شرقی
عمق:    ۲۴ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی:    ۷.۸۳+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی
۸.۸۸+/-  کیلومتر  در جهت شرقی – غربی
منطقه:    
استان اردبیل

فاصله‌ها:    
6 کیلومتری پارس آباد، اردبیل
۱۶ کیلومتری Bəhrəmtəpə، آذربایجان
۱۸ کیلومتری جعفر آباد، اردبیل

منبع: موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

منبع : tabnakbato.ir

مجله