ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خلبان زنی که نصف جهان را پرواز کرد

چن زن چینی که تنها ۳۱ سال دارد و خلبان پروازهای شخصی است تاکنون نصف جهان را با هواپیمای شخصی اش پرواز کرده است او با این کارش رکورد جالبی بین خلبانان زن دارد و مورد توجه قرار گرفته است.

خلبان جوان

خانمی که نصف جهان را پرواز کرد

خلبان زن چینی

خلبان زن چینی نصف جهان را پرواز کرد

رکورد پرواز نصف جهان توسط خلبان زن چینی + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,