ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دختری در چین توانسته است رکورد استفاده از هولاهوب (دایره مخصوص بازی) را بشکند و همزمان از ۱۰۵ هولاهوب استفاده کند م نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند.
 
کورد دختری چینی با رقص با 105 هولاهوب  
فرارو

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,