ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در ۳۰۰ مایلی غرب مکزیک یک بشقاب پرنده دیده شده است کشف این شی که پس از انفجار کوه آتشفشان کلیما صورت گرفته برای شاهدان عینی بسیار تعجب برانگیز بوده است .

به گفته خانم لویالا کویینتانیلای بیست و چهار ساله وقتی که من این شئی عجیب را دیدم در نگاه اول به نظرم رسید که اسبی در آسمان پرواز می کند!اما به نظر می رسد که ظاهر این بشقاب پرنده تا حدی شبیه پهپاد هم باشد.

رویت شی عجیب پس از انفجار آتشفشان

 

رویت شی عجیب پس از انفجار آتشفشان

 

رویت شی عجیب پس از انفجار آتشفشان

 

قدس آنلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله