ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 بعد از ۱۸ سال، ستاره فراموش نشدنی ابتدای هزاره جدید، تصمیم به خداحافظی از مستطیل سبز گرفته است.

رونالدینیو گفت: “دیگر سن من بالا رفته است و ۳۶ ساله شده ام. حالا دیگر نمی توانم همانند ۲۶ سالگی بازی کنم. البته ممکن است بخواهم یک سال دیگر نیز بازی کنم و این در برنامه هایم بوده است”.

رونالدینیو اذعان داشت که ممکن است قصد داشته باشد به عرصه موسیقی نیز وارد شود. او در این خصوص گفت: “قصد دارم تا پروژه ای در رابطه با فوتبال و موسیقی داشته باشم. هموان طور که می دانید، من علاقه وافری به این دو رشته دارم. همیشه به دنبال خواسته ها و آن چیزهایی که بدان عشق می ورزم هستم و باید دید که در نهایت چه اتفاقی در سال جاری رخ خواهد داد”.
منبع: ورزش۳
 

جمهوریت

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,