ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

همه چیز درباره ی چگالی 

چگالی ( Density ) مقدار ماده ای است که واحد حجم اشغال می کند. چگالی یک کمیت اسکالر است و برای توصیف تنها نیاز به مقدار دارد.

چگالی را مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده می دانند و آن را با علامت اختصاری ρ نشان می دهند.

چگالی مواد مختلف

اندازه گیری چگالی

 

برای اندازه گیری چگالی یک جسم باید هم جرم جسم (m) و هم حجم (V) آن را اندازه گیری کنیم.

در آزمایشگاه معمولا برای اندازه گیری حجم مایعات از استوانه مدرج استفاده می کنند. در مواردی به وسیله اندازه گیری جرم نسبی مواد نسبت به هم از طریق چگالی نسبی مواد نسبت به هم می توانیم چگالی تک تک مواد را اندازه گیری نموده و مشخص نماییم.

تغییرات چگالی

چگالی و وزن مخصوص به تعداد مولکول های موجود در واحد حجم وابسته هستند:

با افزایش دما، فعالیت مولکولی زیاد شده و تعداد مولکول ها در واحد حجم کم می شود، در نتیجه چگالی و وزن مخصوص کاهش می یابند.
با افزایش فشار، مولکول ها در واحد حجم زیاد شده و چگالی و حجم مخصوص آن افزایش می یابد.
در حالت کلی چگالی در گازها<مایعات<جامدات

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند باچگالی و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند.

روش های اندازه گیری چگالی مایعات

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,