ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

همانطور که در عکس ها مشاهده میشود در این دبستان چینی برای دور نگاه داشتن سر کودکان از روی کتاب از میله های مخصوصی استفاده میشود.

روش جالب برای درس خواندن کودکان چینی

این عمل باعث جلوگیری از صدمه وارد شدن به چشم کودکان میگردد. از طرف دیگر برای درست ایستادن هم ترفند هایی بکار گرفته میشود که در عکس های این آلبوم خواهید دید.

روش جالب برای درس خواندن کودکان چینی

 

روش جالب برای درس خواندن کودکان چینی

 

روش جالب برای درس خواندن کودکان چینی

 

روش جالب برای درس خواندن کودکان چینی

 

روش جالب برای درس خواندن کودکان چینی

 

اتاق خبر۲۴

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,