ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

روستا یا شهر کوچک “Breitenstein” منطقه ای جادویی ساخته شده در دامنه های آلپ -در نواحی قرار گرفته در کشور اتریش- است.

 این روستای زیبا در ایالت “نیدراسترایش” جای گرفته و خط راه آهنی-راه آهن سمرینگ- که مربوط به سال ۱۸۵۴ از آن می گذرد در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و از جاذبه های گردشگری این سرزمین به حساب می آید.

نام این روستا در لغت و به زبان آلمانی به معنای “سنگ پهن” است.

“بِنِدک لمپرت” عکاس جوانی است که پس از چند روز اقامت در این روستای زیبا عکسهایش را به اشتراک گذاشته است.
 
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
روستا یا شهر کوچک
 

منبع : tabnakbato.ir

مجله