ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

رنگین کمان دوبل در استرالیا

 
انسان همیشه شیفته رنگین کمان بوده است. رنگین کمان قوسی شکل با رنگ های مختلف، همیشه موضوع آوازها، شعرها، داستان ها و اسطوره ها بوده است.هنگام بارش باران، اندکی صبر کنید و به جای این که بخواهید به سرعت برای در امان ماندن از خیس شدن، از زیر آن فرار کنید، به اطراف خود با دقت نگاه کنید، چه پدیده جالبی در آن اطراف وجود دارد؟ بله درست متوجه شده اید، یک رنگین کمان، با هفت رنگ زیبا.
 
یک راهنمای تور در استرالیا توانسته است بعد از صبر کردن برای قطع شدن یک باران سنگین، تصویری از دو رنگین کمان همزمان ثبت کند که کمتر کسی شانس دیدن آن را به دست می آورد.
 
رنگین کمان
 
توماس نیکسون توانسته است این تصاویر را از رنگین کمانی که درست بالای صخره اورولو که رنگ قرمز دارد بگیرد، صخره ای که ارتفاع آن ۱۱۴۲ فوت است.
 
گفتنی است، این صخره سرخ که به صخره ایرز هم مشهور است؛ نشانه بومی های استرالیا و تندیس استرالیای مرکزی است.
 
رنگین کمان
 
این رنگین کمان که به رنگین کمان دوبل معروف هستند، یعنی از دو قوس تشکیل شده اند از بازتاب دوطرفه نور در قطره های باران تشکیل می شوند.

رنگین کمان دوبل در استرالیا + عکس

منبع : namnak.com

مجله