ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کرم حیوانات در معده کودک سه ساله

رشد کرم حیوانات در معده یک کودک سه ساله استرالیایی کار او را به اتاق عمل کشاند. در معده یک کودک سه ساله در جنوب استرالیا یک کرم در حال رشد کردن است که فقط در حیوانات پستانداری دیده می شود که ماهی خوار هستند.

کرم حیوانات

کرم حیوانات در بدن کودک

بر اساس گفته انگل شناسان دانشگاه مورداچ این پسر سه ساله به دلیل خوردن ماهی های خامی که پدر او صید می کرد به این موضوع دچار شده که در طی یک عمل جراحی این کرم را از معده او بیرون آوردند.

کرم حیوانات در بدن کودک

رشد عجیب کرم حیوانات در بدن کودک

رشد عجیب کرم حیوانات در بدن یک کودک!

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,