ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

رستورانی که به چای چای خون افعی به مشتریانش می دهد اختصاصی «تابناک باتو»؛ رستوران مار در ویتنام به فروش خون افعی شهرت دارد. در این رستوران، خون و زهر افعی را با شراب مخلوط می کنند و نوشیدنی هولناکی را به مشتریان خود می فروشند.
 
در آنجا همچنین یکسری کارهای چندش آور و غیر انسانی دیگری نیز انجام داده می شود؛ برای مثال در این رستوران بدن مار زنده را با خنجرمی شکافند، قلب آن را در دهان خود می گذارند تا به زعم خود تپش قلب افعی را زیر زبان خود احساس کنند.
 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,