ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بعد از عکس دسته جمعی اعضای تیم ملی کره با مشت گره کرده قبل از پرواز به تهران، ماسک های بهداشتی سیاه رنگی (که بازیکنان این تیم هنگام ورود به ایران روی صورت داشتند) به عنوان نمایشی دیگر از فضای روانی قبل از بازی دو مدعی صعود به جام جهانی روسیه تعبیر شد.
 

اما واقعیت این است که استفاده از ماسک بهداشتی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (خصوصا ژاپن و کره) امری رایج و عمومی است. بسیاری از مردم این کشورها این ماسک ها را که اکثرا پارچه ای هستند به دلیل جلوگیری از تماس مستقیم مجاری تنفسی با باکتری ها و ویروس ها در اماکن عمومی به صورت می زنند.
 

حال در مواقعی که پای ویروسی مهلک به این کشورها می رسد، استفاده از این ماسک در بین مردم به طرز عجیبی رایج می شود. سال گذشته ویروسی به نام “عارضه تنفسی خاورمیانه” یا MERS در کره، دو قربانی گرفت و همین کافی بود تا میزان بالای کره ای هایی که ماسک بر صورت داشتند به سوژه شوخی در سایت های مجازی دنیا تبدیل شود.
عکس زیر نشان می دهد که آنها حتی در طول پرواز به تهران نیز این ماسک را بر صورت داشتند:

رازگشایی از ماسک زدن کره‌ای‌ها

احتمالا خاورمیانه ای نامیده شدن ویروس کشنده سال پیش، در ترس کره ای ها هنگام ورود به یکی از کشورهای خاورمیانه بی تاثیر نبوده است.

 

ایستا نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله