ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

رابطه شکل کف دست افراد و شخصیت آنها 
 
رابطه شکل کف دست افراد و شخصیت آنها اختصاصی «تابناک باتو»؛ همان گونه که اثر انگشت، حالت انگشتان دست و یا طول آنها می تواند زوایایی از شخصیت افراد را نشان دهد، برخی روانشناسان بر این باورند که اندازه و شکل کف دست نیز می تواند حقایقی را درباره شخصیت افراد افشا کند.

بنا بر این گزارش، شکل کف دست به چهار دسته (آتش، زمین، هوا و آب) تقسیم می شود، که هر یک ویژگی های خاص و منحصر به فرد  خود را دارند.

آتشی
 
رابطه شکل کف دست افراد و شخصیت آنها 

این نوع شکل از کف دست را آتش می نامند. در نوع آتش کف دست بزرگ و عریض است. در این حالت هر چقدر کف دست عریض تر باشد، طول انگشتان هم کوتاه تر است.
افرادی که کف دست آتشی دارند، افرادی جاه طلب هستند و تمایلات سلطه جویانه دارند. این افراد علاقه مند هستند تا در هر گروهی سردسته باشند و ریاست کنند. مماشات ناپذیر، سرسخت، نفوذناپذیر و رقابت طلب هستند و  همواره در مسابقات سخت و پر چالش شرکت می کنند. هر چقدر طول انگشتان کوتاه تر و کف دست عریض تر باشد این ویژگی ها در آنان پر رنگ تر است.
 

زمینی
 
رابطه شکل کف دست افراد و شخصیت آنها 

کف دست مربعی شکل و انگشتان کوتاه از ویژگی های کف دست زمینی است. این افراد آرامش طلب و سر به زیر هستند؛ هرچند رگه هایی از ماجراجویی و خطر پذیری هم در شخصیت این افراد به چشم میخورد.

هوایی
 
 رابطه شکل کف دست افراد و شخصیت آنها

کف دست مستطیلی شکل که طول انگشتان دست با طول کف دست تقریبا یک اندازه است. افرادی که کف دست هوایی دارند، شخصیت هایی درخشان و اجتماعی دارند. ژرف اندیش هستند و عمیق فکر می کنند‌. تمایلات سلطه جویانه ندارند. افرادی منتقد هستند و همه چیز را تحلیل و بررسی می کنند.

آبی
 
رابطه شکل کف دست افراد و شخصیت آنها 

کف دست باریک، بیضی شکل و لاغر از جمله ویژگی های کف دست آبی است. این افراد گرایش های عرفانی و صوفیانه دارند. خوش ذوق و مبدع هستند. قدرت خلاقه آنان بسیار قوی است. آن ها از قلبشان بیشتر از عقلشان استفاده می کنند. بسیاری از موسیقیدان ها، شاعران و ادبا، کف دست آبی دارند.
 

حالا می توانید به کف دست خود نگاه کنید و آن را با گزارش بالا تطبیق دهید. به نظر شما آنچه گفته شد تا چه حد می تواند حقیقت داشته باشد؟!

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,