ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تصاویر اشک چشم زیر میکروسکوپ

مایعی که در فرآیند گریه تولید می شود، اشک نام دارد. مایعی که باعث تمیزی و شستشوی سطح چشم، ضدعفونی شدن چشم ها، لغزنده کردن چشم ها برای حرکت آسان کره چشم و پلک ها، جلوگیری ازخشک شدن چشم ها و پلک ها ، ایجاد ارتباط میان انسان ها، دفع مواد تجمع یافته حاصل از فرآیند پاسخ به استرس و… می شود؛ چیزی جز اشک نیست.

همه افراد تاکنون اشک ریختن را تجربه کرده اند، اما تجربه دیدن قطره اشک در زیر میکروسکوپ را نداشته اند.

هنرمند هلندی، موریس مایکرز این بررسی را انجام داده و قطره اشک را در زیر میکروسکوپ مشاهده کرده و شاهد دانه های متبلور در زیر میکروسکوپ بوده است.

گریه و اشک

عکس اشک زیر میکروسکوپ

وی که تکنسین آزمایشگاه است اظهار کرد:نتایج این بررسی نشان داد، دما، رطوبت و حتی علت گریه هم بر ساختار قطره اشک تاثیرگذار است.

گریه و اشک

عکس اشک چشم

محققان در این بررسی افزودند:سه نوع اصلی اشک وجود دارد؛ اشکی که برای خیس کردن چشم است، اشکی که در پاسخ به التهاب است، مثل زمانی که چیزی به چشم فرو رود و یا با پوست کندن پیاز جاری شود و نوع سوم اشک های عاطفی است که محصول غم و شادی است.

گریه و اشک

انواع مختلف اشک چشم

نتایج این مطالعه نشان داد اشک های احساسی مواد اضافی در خود دارند که شامل هورمون‎های پرولاکتین، آدرنوکورتیکو و انکفالین است.

 

مواد تشکیل دهنده اشک بر اساس نوع آن تغییر می کند و در نوع خود بی نظیر است.

گریه و اشک

عکس جالب از اشک چشم

رابطه دلیل گریه شما و شکل اشک

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,