ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دیدار ژنرال ارشد آمریکائی با فرمانده ارتش لبنانژنرال« مایکل گارت» فرمانده نیروهای زمینی در فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که در راس هیاتی در لبنان بسر می برد روز دوشنبه با ژنرال « جان قهوجی» فرمانده ارتش لبنان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، ژنرال قهوجی و ژنرال گارت در باره روابط وهمکاری های ارتش های لبنان و آمریکا و راه های اجرای برنامه های کمک نظامی آمریکا به ارتش لبنان گفت وگو کردند.

همزمان با تشدید بحران ها و جنگ ها در منطقه حضور ژنرال های آمریکائی در لبنان افزایش یافته است که بیشتر آنها سری باقی می ماند.

براساس این گزارش، « الیزابت ریچارد» سفیر جدید آمریکا در لبنان که در این دیدار حضور داشت به طور جداگانه هم با فرمانده ارتش لبنان دیدار و با یکدیگر در باره تحولات منطقه و اوضاع لبنان گفت وگو کردند.

این دیدار به مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خانم ریچارد در لبنان برگزار شد.

سفیر جدید آمریکا در لبنان که دوشنبه هفته گذشته وارد بیروت شد، جایگزین « دیوید هیل» شده که به عنوان سفیر آمریکا در پاکستان انتخاب شده است.

از زمانی که دیوید هیل لبنان را ترک کرد تا ورود خانم الیزابت ریچارد به بیروت،« ریچارد جونز» به عنوان کاردار ( سفیر موقت) عهده دار ماموریت های دیپلماتیک آمریکا در لبنان بود.

سفیر جدید آمریکا در لبنان ، پیشتر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور دور بوده و چندین ماموریت دیپلماتیک و امنیتی در مناطق بحرانی در دولت های جمهوری خواه و دموکرات آمریکا برعهده داشته است.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,