ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

این دو تصویر از سه تیربرقی است در وسط سه خانه سبز شده است.

تصویر اول مربوط به دو منزل در کوچه امین شهر نکا است که ۲ تیر برق ، سر از این خانه ها درآورده است تیرهای برقی که هیچ سیم برقی روی آن وجود ندارد و یکی از آنها دقیقا از سقف منزل بیرون زده است.

تصویر دوم نیز مربوط به روستای سوته خیل نکا است که همانند مورد اول تیر برق گویا از وسط یک خانه سر در آورده استو معلوم نیست ابتدا تیربرق بود و خانه ساخته شد و یا خانه بود و تیربرق جا اندازی شد!!

دو سوژه برقی که فقط در نکا دیده می شود + تصاویر

دو سوژه برقی که فقط در نکا دیده می شود + تصاویر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,