ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نصف شدن دوچرخه توسط دوچرخه سوار 

دوچرخه سواری که از مسابقات حذف شد از روی عصبانیت به طرز وحشتناکی دوچرخه اش را نصف کرد و عکس آن را به اشتراک گذاشت و توضیحاتی داد.

یک دوچرخه سوار در مسابقات جاده ای میلان بعد از این که یکی از شرکت کنندگان جلوی او زمین خورد و او را از دور مسابقه حذف کرد، دوچرخه خودش را به دو نیم تقسیم کرد.

 
دوچرخه سواری

اقدام عجیب دوچرخه سوار عصبانی

 
 
دوچرخه سواری

کوبیدن دوچرخه به زمین

 این دوچرخه سوار که جرمی سانتوچی نام داشت ، در دور آخر مسابقه با یک تصادف از دور مسابقه خارج شد و باعث عصبانیت او شد و او هم دوچرخه خود را از روی زمین برداشت و بعد از چند قدم برداشتن با دوچرخه روی دوشش آن را طوری روی زمین کوبید که دوچرخه از وسط به دو نیم تقسیم شد.
 

دوچرخه سواری

نصف کردن دوچرخه توسط دوچرخه سور

  
دوچرخه سواری

کار عجیب دوچرخه سوار بعد حذف شدن

 این دوچرخه سوار بعد از این مسابقه ویدیوی کار خود را در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت و زیر آن نوشت:وقتی چند سال از عمرت را صرف تمرین می کنی تا به فینال یک مسابقه برسی اما در آخرین دو از دور مسابقه حذف می شوی.

دوچرخه سوار خشمگین دوچرخه اش را از وسط نصف کرد

منبع : namnak.com

مجله