ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خسرو قمری و مصطفی چایچی به همراه ۳ نماینده کشورمان آقایان میزبانی،معظمی و پورسیدی به کشور بازخواهند گشت.اصغر خالقی و مسوولان فدراسیون به استقبال مسافرین ریو می روند. 
 
صداوسیما

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,