ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک دوربین عنکبوتی از تجهیزات ورزشگاه های المپیک ریو سقوط و دست کم هفت نفر را زخمی کرد. در پی سقوط این دوربین دو زن و یک دختر ۱۱ ساله به شدت آسیب دیدند. چند نفر دیگر هم با کابل هایی که دوربین را معلق نگه داشته بودند زخمی شدند.

 مادر، دختر مجروح به خبرگزاری های محلی برزیل گفت: کابل ها شل شدند و دوربین سقوط کرد و دخترم ناگهان داد زد و بر زمین افتاد.

“کامپوس” ادامه داد: با سقوط این دوربین غول پیکر همه حاضرین فریاد کشیدند و از صحنه فرار می کردند.

گفتنی است؛ کارشناسان وزن این دوربین را ۶۰۰ کیلوگرم اعلام کرده اند.

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

سقوط دوربین غول پیکر عنکبوتی از تجهیزات ورزشگاه های المپیک ریو

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

سقوط دوربین غول پیکر عنکبوتی

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

سقوط دوربین عنکبوتی از تجهیزات ورزشگاه های المپیک ریو

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

دوربین عنکبوتی

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

سقوط دوربین غول پیکر عنکبوتی

 دوربین عنکبوتی المپیک حادثه آفرید

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,