ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

عکسی زیبا از دهکده‌‌ی «گریندوالد»، که در دامنه رشته کوه آلپ در کشور سوییس قرار دارد.

روستایی در دامنه آلپ، Grindelwald، سوییس عکس از Aneta (Aneta1404)

روستایی در دامنه آلپ، Grindelwald، سوییس عکس از Aneta (Aneta1404)

منبع : tabnakbato.ir

مجله